Openheid – wijzijnraak.nl

OpenheidWe stemmen af, overleggen en bevragen. Openheid raakt aan en maakt aanraakbaar.